BIEG LEKCJI W MODELU

Zadania uczenia się we współpracy wykraczają poza opanowywanie treści przedmiotowych. Obejmują także wzajemną akceptację członków grupy, sto­sunki wobec rówieśników i podnoszenie poczucia własnej wartości.Model uczenia się we współpracy ma kilka odmian. Najbardziej znane to metoda podwójnej oceny w zespołach uczniowskich (POZU), składanki i ba­dań zespołowych (BZ).Niezależnie od metody model charakteryzuje się trzema cechami: ucznio­wie pracują w zespołach; zespoły są mieszane; system nagród ukierunkowany jest na grupę. Bieg lekcji w tym modelu (syntaksa) składa się z sześciu głównych faz: podanie celów i wywołanie nastawienia; podanie wiadomości ustnie lub na piśmie,“zorganizowanie zespołów; praca w zespołach wspomagana w miarę potrzeb przez nauczyciela; sprawdzanie rezultatów; uznanie osiągnięć indywi­dualnych oraz grupowych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.