Archive for the Praca w szkole Category

KONKRETNA INFORMACJA

Informacja zwrotna powinna być konkretna. Tylko konkretne in­formacje zwrotne są naprawdę pomocne. Na przykład:Lepiej powiedzieć: „Posłużyłeś się pretensjonalnym słowem «domostwo», «dom» byłoby zupełnie na miejscu”,zamiast: „Używasz za dużo wielkich słów”.Lepiej powiedzieć: „Układ ręki był dokładnie taki, jaki powinien być, kiedy uderzasz z bekhendu”,zamiast: „Masz dobry bekhend”.Lepiej powiedzieć: „Popełniłeś trzy błędy w wypracowaniu w słowach: «żaden», «rządzić», «pożądać»”, zamiast: „Dużo błędów ortograficznych”.Zwracaj uwagę na czynności, nie na intencje. Informacja zwrotna przyniesie większe korzyści i wywoła mniej odruchów obronnych, jeśli będzie dotyczyć bezpośrednio czynności, zamiast wynikać z odgadywania intencji kryjących się za postępowaniem ucznia. Na przykład:Lepiej powiedzieć: „Nie mogę przeczytać, co piszesz. Nie zostawiasz dostatecznie dużo miejsca między wyrazami, a twoje «o» wygląda jak «a»,zamiast: „Za mało się starasz: wciąż piszesz niewyraźnie”.Lepiej powiedzieć: „Mówiłaś tak cicho, że koledzy z ostatnich ławek nie słyszeli ciebie”, zamiast: „Staraj się przezwyciężyć nieśmiałość”.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

DOSTOSOWANIE DO STOPNIA ZAAWANSOWANIA

Tak samo jak ważna jest znajomość rezultatu, ważny jest sposób infor­mowania o nim. Czasami przekazuje się uczniom zbyt bogatą informację zwrotną, kiedy indziej jest ona zbyt skomplikowana. Początkujący uczeń kursów samochodowych będzie wdzięczny za uwagę: „Puszczasz sprzęgło zbyt szybko i dlatego samochód szarpie”. Nie potrafi jednak skorzystać jeszcze z wyjaśnień, jak zwolnić hamulec i posłużyć się sprzęgłem i gazem, żeby ruszyć pod górę. Uczniowie z klas początkowych skorzystają zapewne z uwagi, że przed «i» niepotrzebnie postawili przecinek, ale zbyt trudne będzie wyjaśnienie reguły, że stawia się przecinek przed «i» w celu zamknię­cia wstawki poprzedzonej przecinkiem.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NACISK NA POCHWAŁY

Wiemy z własnych doświadczeń, że wolimy pozytywne sprzężenie zwrotne od negatywnego. Po prostu pochwały przyjmujemy lepiej niż wytykanie naszych błędów. Nauczyciele przeto, zwłaszcza kiedy uczniowie opanowują nowe pojęcia i wiadomości, powinni raczej chwalić i potwierdzać prawidłowe czyn­ności ucznia, choć oczywiście wszystkie spostrzeżone błędy muszą być po­prawiane. O tym, jak wykorzystywać z pożytkiem dla ucznia pochwały, mówiliśmy w rozdziale 6. Madeline Hunter (1982, s. 85—90) podsuwa nau­czycielowi trzy sposoby radzenia sobie z błędnymi odpowiedziami i błędnie wykonywanymi czynnościami:Dowartościuj błędną odpowiedź albo błędnie wykonaną czynność, do­dając pytanie, do którego odpowiedź ta pasowałaby. Na przykład: „Jerzy Waszyngton to byłaby dobra odpowiedź, gdybym spytała, kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych”.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

WIĘKSZOŚĆ PRZYPADKÓW

Naprowadzaj, podpowiadaj, wskazuj. Na przykład: „Pamiętamy, że prezydentem w 1828 roku był bohater wojny z 1812”.Utrzymuj ucznia w poczuciu odpowiedzialności. Na przykład: „Dziś rzeczywiście nie umiałeś opowiedzieć o prezydencie Jacksonie, ale idę o za­kład, że kiedy jutro cię spytam, będziesz wiedział”. W większości przypadków najlepiej łączyć pozytywne sprzężenie zwrotne z negatywnym. Na przykład: „Świetnie poradziłeś sobie z dobieraniem orze­czeń do podmiotów, z wyjątkiem przypadku, kiedy podmiot był domyślny”. Albo: „Ustawiając się do uderzenia, trzymałeś rakietę prawidłowo, zbyt jednak obciążałeś lewą nogę”. Albo: „Cieszę się, kiedy zabierasz głos, jednak ostatnim razem trzykrotnie przerywałeś Andrzejowi jego wypowiedź”.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

UJEMNE SPRĘŻENIE ZWROTNE

Jeśli decydujesz się na ujemne sprzężenie zwrotne, pokaż prawid­łowo wykonaną czynność. Nawet jeżeli uczeń wie, że popełnił błąd, nie pomoże mu to w jego usunięciu. Informacji o błędzie powinien towarzyszyć pokaz; prawidłowego wykonania. Po nieudanym rzucie do kosza z nadgar­stka nauczyciel powinien pokazać, jak ułożyć na piłce palce; jeśli uczeń użył w wypracowaniu niewłaściwych słów, nauczyciel powinien napisać na mar­ginesie słowa odpowiednie; jeśli uczeń trzyma nieprawidłowo dłonie nad klawiaturą komputera, nauczyciel powinien poprawić układ rąk.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

SKIEROWANIE UWAGI UCZNIÓW

Skieruj uwagę uczniów na proces wykonywania zamiast na rezul­taty czynności. W fazie początkowej opanowywania umiejętności ludzie chętnie zwracają uwagę na wymierzalne efekty: „Napisałem na maszynie 35 słów w minutę bez jednego błędu”, „Kopnąłem piłkę celnie z 30 metrów”,„W godzinę napisałem całe wypracowanie”, „W zeszłym miesiącu przeczyta­łem 1.5 książek”. Ale 35 słów na minutę napisał uczeń, używając tylko dwóch palców; taką techniką nigdy nie napisze 100 słów na minutę. Czytając zbyt szybko i zbyt wiele, uczeń skupił się wyłącznie na akcji powieści; powierz­chowna lektura nic mu nie dała.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

OCENIANIE WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ

Mówiliśmy o tym, jak przydaje się początkującemu nauczycielowi umiejęt­ność samooceny, poddania własnego postępowania pedagogicznego krytycz­nej refleksji. Tej samej rady wypada udzielić uczniom. Nauczyciel może wspomóc uczniowski proces samooceny na różne sposoby. Może więc przed­stawić kryteria, którymi kierują się specjaliści, oceniając osiągnięcia w danej dziedzinie. Pozwoli to uczniom ocenić postępy kolegów i umieścić postępy własne na tle cudzych. Może też dowieść uczniom, że zamiast polegać na sprzężeniu zwrotnym z zewnątrz, powinni kontrolować sami swoje osiąg­nięcia i sami wyznaczać sobie cele.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

SAMODZIELNE ĆWICZENIA

Zadania końcowe w modelu nauczania bezpośredniego obejmują zor­ganizowanie samodzielnych ćwiczeń oraz kontrolę opanowania wiedzy umiejętności.W modelu nauczania bezpośredniego większość ćwiczeń samodzielnych zawiera się w pracy domowej. O zadawaniu lekcji mówiliśmy dużo w roz­dziale 3. Nie ma sensu powtarzać tego raz jeszcze. Warto przypomnieć tylko, że praca domowa i ćwiczenia samodzielne stanowią dla uczniów okazję do posługiwania się nową wiedzą i nowymi umiejętnościami na własną rękę. Dlatego nie stanowią one kontynuacji podawania materiału, ale są dalszym ciągiem ćwiczeń. Sposób dostarczania uczniom informacji zwrotnych w przy­padku ćwiczeń samodzielnych jest taki sam jak w przypadku ćwiczeń pod kierunkiem odbywanych we wcześniejszej fazie.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

KONTROLA

Podkreślaliśmy parokrotnie, że strategia kontroli i oceny osiągnięć musi być dostosowana do celów danej lekcji i do właściwej danemu modelowi kategorii spodziewanych wyników. Skoro model nauczania bezpośredniego najlepiej nadaje się do nauczania umiejętności i wiedzy w małych, powiązanych ze sobą, sensownych dawkach, kontrola powinna opierać się na testach praktycznych, sprawnościowych, mniej zaś przydatne będą proste testy wie­dzy deklaratywnej. Na przykład umiejętność wskazania na podanej liście wyrazów rzeczowników i czasowników nie jest tożsama z umiejętnością napisania poprawnego zdania; potrzebny byłby tu sprawdzian, który wyma­gałby od ucznia pisania zdań.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.