CEL PYTAŃ

Celem tego rodzaju pytań jest poddanie refleksji własnych procesów myślowych uczniów (myślenie o myśleniu nazywa się myśleniem meta- poznawczym) oraz pomoc uczniom w odkryciu i analizie schematów, którymi posługiwali się, przyswajając nowe pojęcia i włączając je do wła­snych struktur poznawczych. W tej fazie zatem wymagany jest aktywny udział uczniów w dyskusji.  Sprawdzanie opanowania pojęć wymaga czynności podobnych do tych, które wykonywał nauczyciel, definiując i analizując pojęcia. Podstawą opa­nowania pojęcia jest znajomość jego cech istotnych. Analizując pojęcia, oddzielamy cechy istotne od nieistotnych, dzięki czemu możemy dokonywać rozróżnień i klasyfikować.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.