DLA PEWNOŚCI

Żeby mieć pewność, że uczniowie opanowują umiejętność, trzeba kontro­lować, czy uczą się ze zrozumieniem, i zadbać o sprzężenie zwrotne, aby poprawić błędy w wykonaniu i zastosowaniu. W fazie końcowej nauczyciel zadaje samodzielną pracę domową po to, żeby uczniowie ćwiczyli opanowaną umiejętność umieszczoną w kontekście bardziej złożonym niż na lekcji, i sporządza sprawdziany praktyczne służące dokładnemu zbadaniu stopnia opanowania umiejętności i dostarczeniu uczniom informacji zwrotnej.Z trzech opisanych dotąd modeli: nauczania podającego, nauczania pojęć i nauczania bezpośredniego nauczyciele korzystają po to przede wszystkim, żeby pomóc uczniom:przyswoić nowe wiadomości,przetworzyć wiadomości nauczone wcześniej, opanować umiejętności.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.