KONTROLA

Podkreślaliśmy parokrotnie, że strategia kontroli i oceny osiągnięć musi być dostosowana do celów danej lekcji i do właściwej danemu modelowi kategorii spodziewanych wyników. Skoro model nauczania bezpośredniego najlepiej nadaje się do nauczania umiejętności i wiedzy w małych, powiązanych ze sobą, sensownych dawkach, kontrola powinna opierać się na testach praktycznych, sprawnościowych, mniej zaś przydatne będą proste testy wie­dzy deklaratywnej. Na przykład umiejętność wskazania na podanej liście wyrazów rzeczowników i czasowników nie jest tożsama z umiejętnością napisania poprawnego zdania; potrzebny byłby tu sprawdzian, który wyma­gałby od ucznia pisania zdań.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.