KOORDYNACJA PRACY

Nauczyciel koordynuje prezentację opracowań końcowych.Jeśli grupy opracowywały rozmaite strony tego samego zagad­nienia, uczniowie wraz z nauczycielem oceniają wkład każdej grupy w pracę całej klasy. Oceniać można pojedynczych uczniów, grupy lub jedno i drugie.W przypadku uczenia się we współpracy środowisko dydaktyczne charak­teryzują procesy demokratyczne i aktywna rola uczniów współdecydujących, czego i jak się uczyć. Od nauczyciela zależą te elementy struktury, które wiążą się z uformowaniem grup i ustaleniem zasad postępowania, jednak doraźne interakcje wewnątrz grup zależą od uczniów.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.