MATERIAŁ NAUCZANIA

Materiał nauczania zostaje podany uczniom na piśmie. Każdy członek zespołu ma nauczyć się innej porcji materiału. Gdyby na przykład materiał nauczania stanowił tekst poświęcony uczeniu się przez współpracę, jeden członek zespołu odpowiadałby za opanowanie POZU, drugi — skła­danki, trzeci — BZ, a pozostałych dwóch specjalizowałoby się w literaturze naukowej i historii uczenia się we współpracy. Uczniowie odpowiedzialni w swoich zespołach za opanowanie tej samej partii materiału, zwani niekiedy grupą ekspertów, spotykają się w celu wspólnego przestudiowania tematu udzielenia sobie pomocy w nauczeniu się go. Potem wracają do swoich zespołów i uczą partnerów tego, czego nauczyli się sami. Gdy zespoły skoń­czą pracę, uczniowie przystępują do indywidualnych sprawdzianów. W wersji Slavina wynik zespołu ustala się tak samo, jak w przypadku metody POZU. Najlepsze zespoły i najlepsi uczniowie zostają uhonorowani, na przykład w biuletynie klasowym.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.