METODA BADAŃ ZESPOŁOWYCH

Podstawy metody badań zespołowych (BZ) opracował Herbert Thelen. Później metodę tę rozszerzył i udoskonalił zespół Shlomo Sharana. Badania zespołowe to chyba najpełniejsza z metod uczenia się we współpracy i najtrud­niejsza do zastosowania. Inaczej niż w przypadku POZU i składanki ucznio­wie uczestniczą w planowaniu tematów do nauki i sposobów prowadzenia badań nad tymi tematami. Metoda ta wymaga więc bardziej wyrafinowanych struktur dydaktycznych i norm regulujących postępowanie uczniów niż pozo­stałe metody, w których centralna pozycja nauczyciela jest lepiej widoczna. Poza tym wymaga ona, aby wcześniej nauczyć uczniów umiejętności komuni­kowania się i uczestniczenia w procesach społecznych właściwych klasie szkolnej.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.