METODA I WERSJA SKŁADANKI

Dla modelu nauczania bezpośredniego przeznaczonego do nauczania umiejętności właści­wy będzie sprawdzian praktyczny opanowania umiejętności i dostarczający kolektywnego sprzężenia zwrotnego. Przykłady te i wskazówki zawarte w po­przednich rozdziałach opierają się na założeniu, że nauczyciel działa w obrę­bie rywalizacyjnego lub indywidualistycznego systemu nagród. Model ucze­nia się we współpracy zmienia system nagród, a w konsekwencji wymaga odmiennego podejścia do kontroli i osiągnięć uczniów. W metodzie POZU i wersji składanki Slavina uczniowie wypełniają testy złożone w większości z zadań obiektywnych, umożliwiających natychmiasto­we sprawdzenie i obliczenie wyników.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.