MODEL NAUCZANIA

Model nauczania bezpośredniego ukierunkowany jest przede wszystkim na wspomaganie uczenia się wiedzy proceduralnej (umiejętności) oraz wiedzy deklaratywnej, którą można zorganizować w łańcuch i nauczać krok po kroku. Ogólny bieg lekcji (syntaksa) zaplanowanej według tego modelu składa się z pięciu faz: przedstawienie celów i wywołanie nastawienia; pokaz umiejętności stanowiącej przedmiot nauki; zorganizowanie ćwiczeń pod kie­runkiem; sprawdzanie postępów i dostarczanie informacji zwrotnej; rozbudo­wane ćwiczenia samodzielne i wywołanie transferu. Model nauczania bezpośredniego wymaga sztywnej struktury środowiska dydaktycznego i uważnej koordynacji jego elementów. Nie znaczy to jednak, że ma to być środowisko autorytarne i nieżyczliwe.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.