NAUCZANIE POSZUKUJĄCE I DYSKUSJA

Opiszemy swoisty model nauczania, a mianowicie nauczanie poszukujące (zwane niekiedy poszukującym uczeniem się). Pod względem formalnym jest on porównywalny z innymi modelami przedstawionymi w poprzednich rozdziałach, jak model nauczania pojęć, nauczania bezpośred­niego lub uczenia się we współpracy. Dyskusja zaś jest metodą, która może występować w rozmaitych modelach. Postanowiliśmy połączyć te dwa tema­ty, ponieważ nauczanie poszukujące, jak zobaczymy, wykorzystuje głównie dyskurs i dyskusję. W tym modelu, inaczej niż w poprzednich, nie chodzi o    podanie wiadomości, przedstawienie pojęć i umiejętności. Rola nauczyciela polega tu na zetknięciu ucznia z problemem, stawianiu pytań i ułatwianiu dialogu.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.