NAUCZENIE SIĘ ZACHOWAŃ

Ponieważ ludzie mogą nauczyć się zachowania z przykładów, przynajmniej w zbliżonej formie, wcześniej jeszcze, nim przyjdzie im za­chowanie takie przejawić, zaoszczędzone im są niepotrzebne pomyłki”.W zakreślonych rzeczywistością szkolną granicach pokaz jest zwykle naj­bardziej praktyczną metodą, na której można oprzeć uczenie się przez mode­lowanie. Jednak, jak opiszemy to jeszcze, muszą to być pokazy starannie zaplanowane i przeprowadzone, a ich struktura musi gwarantować, że uczeń, jak ujął to Bandura (1977, s. 24), „świadom będzie znaczących rysów mode­lowanego zachowania i będzie spostrzegał je bezbłędnie”. Treść tych twier­dzeń była przedmiotem badań prowadzonych już od lat trzydziestych i czter­dziestych naszego wieku w różnych kontekstach i według rozmaitych sche­matów metodologicznych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.