NAUCZYCIEL W KLASIE

Nauczyciel klasy piątej chce posłużyć się uczeniem we współpracy po to, żeby wpłynąć na lepsze wzajemne zrozumienie uczniów o różnym pochodze­niu rasowym i etnicznym. Organizuje więc zespoły mieszane pod względem uzdolnień, ale przede wszystkim przykłada wagę do połączenia w jeden zespół uczniów różnej rasy i pochodzenia etnicznego. Nauczyciel angielskiego w klasie siódmej szkoły skupiającej głównie Białe dzieci z klasy średniej może dobierać uczniów do grup według osiągnięć w nauce jego przedmiotu.Nauczyciel przedmiotów społecznych w dziesiątej klasie, jednolitej pod względem pochodzenia uczniów, mógłby posłużyć się metodą badań grupo­wych i uformować zespoły stosownie do zainteresowania uczniów zagadnie­niami składającymi się na podjęty temat, pamiętając wszakże o łączeniu w tym samym zespole uczniów o zróżnicowanych zdolnościach.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.