OPANOWANIE CELÓW

Model ten jest skuteczny i wtedy, gdy uczymy wiadomości lub umiejęt­ności z dowolnego obszaru, byle miały wyraźną strukturę i nadawały się do nauczania małymi, kolejnymi krokami. Model nauczania bezpośredniego nie jest odpowiedni do nauczania myślenia twórczego i wyżej zorganizowanych umiejętności poznawczych, abstrakcyjnych pojęć i idei ani do wyrabiania postaw, gustów i zrozumienia spraw publicznych. Dokładniej zajmowaliśmy się celami w rozdziałach poprzednich; sposób formułowania celów dla nauczania bezpośredniego jest w ogólnych zarysach podobny. Pamiętamy, że poprawnie postawione cele dotyczą ucznia, są kon­kretne, opisują sytuację, w której badane będą osiągnięcia uczniów, i okreś­lają odpowiedni poziom wykonania.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.