OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

Wspominaliśmy o studium Colemana (1961), który stwierdził wpływ postaw i norm obowiązujących w grupie uczniów na jakość nauki. Opierając się na tych odkryciach, Slavin (1984) opracował własną wersję modelu ucze­nia się we współpracy. Napisał, że często „uczniowie nie cenią kolegów, którzy dobrze się uczą, podczas gdy cenią kolegów celujących w sporcie. (…) Dzieje się tak, gdyż sukcesy sportowe przynoszą korzyści grupom (drużynie, szkole, miastu), a sukcesy w nauce — tylko jednostce. Rzeczywiście, w kla­sach, w których obowiązuje ocenianie według rozkładu lub jakiś inny rywali- zacyjny system oceniania i nagradzania, każdy sukces jednostkowy obniża szanse na odniesienie sukcesu przez innych” (s. 54).

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.