PODZIAŁ W KLASIE

Nauczyciele posługujący się metodą BZ zwykle dzielą klasę na pięcio- lub sześcioosobowe grupy mieszane. Niekiedy grupy dobiera się, kierując się stosunkami koleżeńskimi lub zainteresowaniami uczniów. Uczniowie wybie­rają tematy do nauki, prowadzą pogłębione studia wybranych części składo­wych tematu, przygotowują i przedstawiają klasie sprawozdanie ze swoich dociekań. Autorzy (Sharan i in. 1984, s. 4—5) wyliczają sześć kolejnych etapów nauczania metodą BZ: Wybór tematu. W ramach treściowych zakreślonych zwykle przez nau­czyciela uczniowie wybierają pewien temat. Potem organizują się w zespoły zadaniowe liczące od dwu do sześciu osób. Pod względem postępów w nauce i etnicznym są to zespoły mieszane.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.