POPRAWNE WYLICZENIE

Czytelnik  poprawnie wyli­czył kolejne fazy wszystkich opisanych w niej modeli nauczania, nie znaczy­łoby to wcale, że umiałby posłużyć się nimi, stanąwszy przed trzydziestką uczniów.Prosilibyśmy go raczej o zademonstrowanie umiejętności w klasie.Sprawdziany praktyczne są na ogół trudne do opracowania, a ich wyko­nanie niełatwe do trafnego ocenienia. Mogą też okazać się bardzo czaso­chłonne. Jeśli jednak chcemy, aby uczeń doskonale opanował nauczoną umiejętność, nic nie zastąpi sprawdzianów opartych na praktycznym wyko­nywaniu czynności. W zaczerpniętej z pracy Ellen Gagne (1985) tabeli. przeciwstawione są dwa rodzaje zadań dotyczących tej samej treści. Jedne z nich są właściwe dla testu umiejętności, drugie — dla testu wiadomości.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.