PRAKTYKA UCZENIA SIĘ WE WSPÓŁPRACY

Model uczenia się we współpracy różni się od innych modeli nauczania tym, ze w celu wywołania uczenia się posługuje się odmiennymi strukturami zadania dydaktycznego i nagród. Struktura zadania wymaga, aby uczniowie współpracowali ze sobą w małych grupach. Struktura nagród pozwala nagra­dzać pracę zespołową oraz indywidualną.Uczenie się we współpracy opiera się na demokratycznej tradycji pedago­gicznej, idei aktywnego uczenia się i idei pluralizmu w wielokulturowych społecznościach. Praktyka uczenia się we współpracy wspiera się mocno na teorii i bada­niach. Badania wykazały korzystny wpływ uczenia się we współpracy na opanowanie materiału nauczania, występowanie zachowania kooperacyjnego i postawy wobec uczniów niepełnosprawnych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.