PRZYSWAJANIE WIADOMOŚCI

Przyswojenie podstawowych wiadomości i ukształtowanie umiejętności to ważne cele nauczania wszystkich szkolnych przedmiotów. Niemal w każdej dziedzinie nauki szkolnej jest tak, że nim uczeń przejdzie do bardziej za­awansowanego uczenia się, musi opanować podstawowe poznawcze i fizycz­ne umiejętności. By uczniowie mogli opanować podstawowe wiadomości i umiejętności, nauczyciele posługują się modelem nauczania bezpośredniego. Nauczanie bezpośrednie opiera się na analizie systemowej, psychologii szkolenia i bada­niach riad efektywnością nauczania. Jest powszechnie używane i często pod­dawane badaniom zarówno w szkolnych, jak i nieszkolnych instytucjach oświatowych, szczególnie w przemyśle i w wojsku. Wiedza naukowa dotyczą­ca tego modelu jest obszerna. Z wielu badań wynika, że model ten korzy­stnie wpływa na osiągnięcia uczniów, szczególnie młodszych, pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.