TEORIA MAŁYCH GRUP

Z literatury naukowej dotyczącej dynamiki grup zaczer­pnęliśmy wskazówki, jak nauczyciel ma pracować z klasą jako grupą społe­czną. W miarę dokładnie omówiliśmy wpływ procesów grupowych na ucze­nie się i socjalizację. Wrócimy teraz do tych kwestii, aby wykazać, że psycho­logia społeczna i teoria małych grup stanowią trzeci nurt tradycji intelek­tualnych, z jakich wyrasta model uczenia się we współpracy. W pierwszych latach naszego wieku psychologowie społeczni rozpoczęli badania nad zjawiskiem nazywanym zwykle facylitacją społeczną albo efek­tem działania razem. Za klasyczne na tym polu uchodzą badania Allporta (1924) lub Dashiella (1935), w których porównywano wykonywanie zadań — zarówno fizycznych, jak i umysłowych — samotnie i w obecności innych ludzi. Badania wykazały, że w pewnych przypadkach obecność innych osób wyraźnie wpływała na osiągnięcia. Konstruktorzy niektórych metod uczenia się we współpracy sięgają do takich właśnie badań.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.