UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Zasadę tę odnajdujemy także w uczeniu się przez współpracę, zwłaszcza w wersjach opracowanych przez Sharana i Johnsonów. Na przykład ten pierwszy (Sharan, Sharan 1976, s. X) stoi na stanowisku, że zadaniem nauczyciela jest „wzmóc uczniowskie poczucie sprawstwa, ucząc sprawowa­nia kontroli nad większością okazji nauczenia się czegoś. (…) Aktywne uczenie się, w którym doświadczanie jest organizowane i przyswajane w trak­cie interakcji ze środowiskiem, wspomaga rozwój myślenia logicznego i wyżej zorganizowanych umiejętności werbalnych”.Model uczenia się we współpracy wykorzystuje rozległą literaturę badaw­czą, zwłaszcza z psychologii społecznej.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.