W PRZYPADKU KAŻDEJ LEKCJI

Zamiast ustalać porzą­dek elementów składowych materiału nauczania i planować sposoby gładkie­go przechodzenia kolejno od jednego do drugiego, można skupić się na zaplanowaniu przejścia od nauczania frontalnego do pracy grupowej. Jak w przypadku każdej lekcji jednym z początkowych zadań planistycz­nych jest dobór treści nauczania odpowiedniej dla uczniów o danych zainte­resowaniach i o danej wiedzy wstępnej. Ponieważ w modelu uczenia się we współpracy wymaga się od uczniów samodzielności i inicjatywy, właśnie to zadanie jest szczególnie istotne. Jeżeli treść nauczania nie okaże się dostatecz­nie interesująca i ambitna, lekcja wkrótce „padnie”.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.