WIĘKSZOŚĆ ARGUMENTÓW

Większość argumentów na rzecz modelu nauczania bezpośredniego pochodzi z badań, których autorzy wyszukali skutecznych nauczycieli posługujących się z własnej inicjatywy tym właśnie modelem. Kiedy porównywano osiąg­nięcia szkolne uczniów tych nauczycieli z osiągnięciami uczniów nauczanych mniej bezpośrednimi sposobami, stwierdzano, że ci pierwsi osiągają lepsze wyniki, zwłaszcza na poziomie elementarnym w matematyce i języku ojczy­stym. Nauczanie bezpośrednie opiera się na pracach z rozmaitych obszarów badawczych. Tu wspomnimy o trzech. Zastanowimy się także nad właściwoś­ciami badań, z których pochodzi nasza wiedza o modelu nauczania bezpo­średniego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.