WŚRÓD ZADAŃ I LEKCJI

Środowisko dydaktyczne modelu charakteryzują społeczne procesy demo­kratyczne; uczniowie są aktywni i podejmują odpowiedzialność za proces i wyniki uczenia się.Wśród zadań przedlekcyjnych szczególne miejsce zajmuje zaplanowanie najlepszych sposobów zorganizowania grup i zgromadzenia odpowiednich materiałów dydaktycznych do pracy w grupach.Podczas lekcji głównym zadaniem nauczyciela jest pomóc uczniom przejść od nauczania frontalnego do pracy grupowej i w miarę potrzeby pomagać zespołom w pracy.Inna niż w przypadku pozostałych modeli jest rola nauczyciela jako osoby prowadzącej lekcję: z głównego aktora staje się on reżyserem pracy w małych grupach. Znacznie więcej czasu zajmuje mu pomaganie uczniom w pracy zespołowej niż podawanie materiału. Zadania polekcyjne, zwłaszcza ocenianie, sprowadzają się przede wszy­stkim do nagradzania grup i pojedynczych uczniów oraz demonstrowania w innych jeszcze formach uznania dla włożonego wysiłku i osiągnięć.

 

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.