WYBRANIE METODY BADAŃ

Jeśli nauczyciel wybiera metodę badań grupowych, każdy zespół należy zaopatrzyć w odpowiednie materiały. W niektórych szkołach początkujący nauczyciel może przekazać sprawę w ręce bibliotekarza lub osoby odpowie­dzialnej za gospodarowanie pomocami naukowymi. W takim przypadku nauczyciel musi dużo wcześniej i bardzo wyraźnie powiedzieć, co chce osiąg­nąć na danej lekcji i ilu uczniów będzie zaangażowanych w pracę. Posłuchaj­my przestrogi, by nie stawiać żądań w ostatniej chwili, i weźmy pod uwagę następujące rady: Najpóźniej na dwa tygodnie przed lekcją spotkajmy się z biblioteka­rzem i specjalistą od pomocy naukowych i przejrzyjmy z nimi cele lekcji. Poprośmy o sugestie i pomoc.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.