ZAPREZENTOWANA PROCEDURA

Zaproponowana przez Slavina (1986, s. 19) procedura wygląda następująco.Ustal podstawę. Zestawia się wyniki poprzednich sprawdzianów i każ­dy uczeń otrzymuje wynik-podstawę.Oblicz wynik danego sprawdzianu. Oblicza się liczbę punktów osiągnię­tą w sprawdzianie z danej lekcji. Oblicz wskaźnik postępów. Oblicza się go na podstawie poniższej skali, biorąc pod uwagę, czy wynik danego sprawdzianu jest równy bądź wyższy od wyniku-podstawy.Twórca tego systemu oceniania tak go opisuje (Slavin 1983, s. 24); „Wkład ucznia do wyników grupy uzależniony jest od tego, jak bardzo jego indywidualny rezultat osiągnięty w danym sprawdzianie przekracza wy­nik-podstawę. (…)

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.