ZŁOŻONY PROCES

Jest to proces złożo­ny z czterech etapów:Ustal, co robi człowiek w trakcie posługiwania się umiejętnością, którą doskonale opanował.Podziel tę umiejętność na umiejętności składowe.Nadaj im logiczną kolejność; opanowanie pewnych umiejętności skła­dowych stanowi warunek wstępny opanowania innych, analiza zadania po­kazuje taką hierarchię umiejętności składowych.Opracuj procedurę nauczenia każdej umiejętności składowej oraz; zwią­zków między nimi (scalenia).Analiza zadania może przybrać także formę schematu operacyjnego (inna nazwa: dydaktyczna mapa programu — K. K.). Diagram taki pozwala zobaczyć, z jakich umiejętności składa się nauczana umiejętność i jak powią­zane są między sobą umiejętności składowe.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.