ZMIANA GRUPOWYCH NORM

Uczenie się we współpracy zmienia grupowe normy związane z osiąg­nięciami dydaktycznymi, ale prócz tego przynosi pożytki wspólnie pracują­cym nad materiałem nauczania uczniom, i dobrym, i słabym. Uczniowie dobrzy pomagają słabszym w nauce, a skoro tak, to uczniowie słabsi otrzy­mują dodatkową, indywidualną porcję nauczania, a uczniowie dobrzy zy­skują, gdyż nauczanie innych wymaga wgłębienia się w związki i znaczenia zawarte w treści nauczania.Dzięki uczeniu się we współpracy łatwiej przychodzi uczniom zaakcep­tować osoby innych ras i osoby niepełnosprawne. Z prac Allporta (1954) wiadomo, że ani zwykłe przestrzenne zbliżenie osób o różnym pochodzeniu rasowym i etnicznym, ani samo włączenie uczniów niepełnosprawnych do klas integrujących nie wystarczy, aby zredukować uprzedzenia i usunąć stere­otypy.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.